شهسوار شهر زیبای من

(( به آنان که جاودانه سرودند ))

"از عشق که میگی"
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

از عشق که میگی دیوونم می کنی
به سوی زندگی روونم می کنی
از عشق که می گی حرفات شیرینه
هر یک کلمش به دلم میشینه
حرفای قشنگ می زنی
به دلم داری چنگ می زنی
به پای غم کهنه ی دل
با حرفات داری سنگ میزنی
میدوونم نمی دونی
میدوونم نمی دونی
زود به بن بست می رسه عاشقیا
وقتی که هجوم آورد خستگیا
عزیزم فردا پشیمون نشیا
با همه عشقا و دلبستگیا
با همه عشقا و دلبستگیا